امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

واحد مهارت آموزی نیک سرویس niksrv

ردیف

نام دوره های تمام الکترونیک

مدرس

تعداد جلسات

ساعت آموزش

مهلت ثبت نام

زمان برگزاری
(ساعت و تاریخ)

جامعه هدف

ثبت نام

وضعیت دوره

1

باید ها و نبایدهای ارتباط با جنس مخالف

خانم دكترمويدي

1

2

 1397/08/17

 جمعه
اعلام می گردد

در 1397/08/18

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/001.png

درحال ثبت نام

2

وبینار بایدها و نبایدهای فضای مجازی برای دانش آموزان

دکتر علیرضا علیدادی

1

3

1397/08/08

چهارشنبه
ساعت
 ....... عصر

در 1397/08/09

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/002.png

درحال ثبت نام

3

مقاله نویسی

دکتر کمال محمدزاده

2

4

1397/08/08

پنجشنبه ها 
ساعت 10 صبح

از 1397/08/10

 عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/001.png

درحال ثبت نام

4

روش تحقیق مقدماتی

دکتر عبدالخالق فلاحی

3

6

1397/08/13

دوشنبه ها 
ساعت 6 عصر

از 1397/08/14

عمومی/پرسنل نیک سرویس

 

http://niksrv.ir/images/002.png

درحال ثبت نام

5

آموزش 6 ساعته اکسل

عبدالرحیم کشاورز

3

6

 1397/08/14

سه شنبه ها 
ساعت 6:30
 عصر

از 1397/08/15 

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/001.png

درحال ثبت نام

6

آموزش 6 ساعته ورد

عبدالرحیم کشاورز

3

6

 1397/08/13 

دوشنبه ها 
ساعت
 8 شب

از 1397/08/14

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/002.png

درحال ثبت نام

7

آموزش 6 ساعته پاورپوینت

عبدالرحیم کشاورز

3

6

  1397/08/16

پنجشنبه ها 
ساعت 6:30 عصر

از 1397/08/17 

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/001.png

درحال ثبت نام

8

آموزش ابزارهای کاربردی ویندوز

عبدالرحیم کشاورز

3

6

1397/08/11 

شنبه ها 
ساعت
 6:30 عصر

از 1397/08/12 

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/002.png

درحال ثبت نام

9

وبینار آنچه باید پیش از ازدواج درنظر داشت

محمد کشاورز

2

2

1397/08/15

چهارشنبه
ساعت
 ........ عصر

در 1397/08/16

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/001.png

درحال ثبت نام

10

سمینار معجزه طبیعت (مزاج و گیاهان دارویی)

خانم لعیا ایراندوست

1

2

1397/08/11 

شنبه
ساعت 20 شب

در 1397/08/12

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/002.png 

 درحال ثبت نام

11

سمینار معجزه طبیعت (مزاج و تغذیه سالم)

آقای سعید اسماعیلی

1

2

1397/08/17 

جمعه
ساعت ....... شب

در 1397/08/18

عمومی/پرسنل نیک سرویس

 http://niksrv.ir/images/001.png

درحال ثبت نام 

12

سمینار معجزه طبیعت (مزاج شناسی)

آقای سعید اسماعیلی

1

2

1397/08/17 

جمعه
ساعت 10 صبح

در 1397/08/18

عمومی/پرسنل نیک سرویس

http://niksrv.ir/images/002.png 

درحال ثبت نام 

13

وبینار فن بیان و مهارات های ارتباطی

 

1

2

1397/04/12

راس ساعت 10 صبح

1397/04/14

عمومی/پرسنل نیک سرویس

 -

اتمام دوره/برگزار شده

14

دوره آموزشی بهداشت محیط در کار

 

1

2

1397/04/10

ساعت 9 صبح

1397/04/15

عمومی/پرسنل نیک سرویس

ویژه استادکاران نیک سرویس

اتمام دوره/برگزار شده

15

وبینار آموزشی مقاله نویسی به زبان ساده

 

3

2

1397/04/19

ساعت 10 صبح

1397/04/21

عمومی/پرسنل نیک سرویس

-

اتمام دوره/برگزار شده

16

دوره آموزشی حقوق مشتری و مشتری مداری

 

1

2

1397/04/26

ساعت 9 صبح

1397/04/28

عمومی/پرسنل نیک سرویس

ویژه استادکاران نیک سرویس

اتمام دوره/برگزار شده

 

واحد مهارت آموزی نیک سرویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با نیک سرویس

ارتباط با نیک سرویس

 فارس، شیراز

در تماس باشید

درباره نیک سرویس

جستجو